>>> ycie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa. <<<
Zasady przeliczania na punkty - szkoła ponadgimnazjalna
Wpisany przez MaR   
czwartek, 28 lutego 2019 00:00

Przedmiot

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski i matematyka

dopuszczający - 2 punkty

36 punktów

dostateczny - 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Przedmioty III i IV

dopuszczający - 2 punkty

36 punktów

dostateczny - 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty oraz za inne osiągnięcia.

 

Punkty przyznaje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 r.
(Dz. U. 2017 poz. 586).
Maksymalnie 18 punktów.

 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

3 punkty


 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego
przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Punkty przyznaje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 r.
(Dz. U. 2017 poz. 586).
 
Maksymalna ilość punktów uzyskanych za świadectwo i osiągnięcia

 

 
100 punktów

 

 
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
  • język polski - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.
Maksymalnie
100 punktów

Aktualizacja: 28 lutego 2019 r.

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©